مکانچی
مکانچی

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

معرفی شهر های سبز | دوستدار طبیعت در سراسر دنیا

شادی نیک نهاد ، پنج شنبه 16 شهریور 1396

شهر ها را چه ازلحاظ مصرف انرژی و چه ازلحاظ ظاهر طبیعی آن سبز نگه داشته شود تا شهری سالم داشته باشیم.

نظرت چیه