مکانچی
مکانچی

بی رنگی ایران در شهرهای خلاق

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو از راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در کمیسیون ملی یونسکو- ایران خبر داد و آن را مرکزی مناسب برای انتقال درست فرصت ها و تجربیات جهانی دانست. این موضوع برای ایران و ایرانی مهم تلقی می شود.

به گزارش ایسنا، شبکه شهرهای خلاق یونسکو در سال 2004 و برای ترویج همکاری بین 180 شهری به راه افتاد که از خلاقیت به عنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری استفاده کرده بودند و برای رسیدن به هدف مشترک «قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه های توسعه ای در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی با یکدیگر کار می کنند.

بهمن نامور مطلق، معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران با تاکید بر هم افزایی ملی بیشتر همه نهادهای مرتبط در حوزه شهرهای خلاق، برندسازی شهری را بحثی دارای اهمیت دانست که کشورها و سازمان های بین المللی مانند شوراهای جهانی و یونسکو با آن مرتبط هستند و به آن توجه دارند و گفت: برندسازی شهری چهارچوب و ابزاری را برای ایجاد تمایز، تمرکز و سازماندهی مشخصه های برتر و رقابتی یک شهر فراهم می کند که باید ریشه در واقعیت ها داشته باشد.

او با اشاره به باور یونسکو که از اساسی ترین محورهای توسعه در جهان را شهرها می داند، درباره دبیرخانه شهرهای خلاق ادامه داد: شهرها نقش کانونی و تعیین کننده ای را در جوامع بشری ایفا می کنند. آینده جهان، آینده شهرهاست و مرزهای کشورها به مراتب کمتر شده و قدرت و تاکید روی شهرها بیشتر می شود. به طوری که اکنون بسیاری از کشورها را به واسطه شهرهایشان و پیشرفت در حوزه های شهری می شناسیم.

وی همچنین جهان آینده را جهانی بدون مرز و با تمرکز روی شهرها معرفی کرد، به اندازه ای که در این زمینه گام های بلندی در اروپا برداشته شده و اضافه کرد: حتی مرزکشی ها و دیوارکشی های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شکست مواجه شد.

معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو- ایران درباره دبیرخانه شهرهای خلاق افزود: سازمان های جهانی در خصوص پیشرفت پایدار شهری، برنامه هایی را ارائه می کنند که ما نیز در ایران می توانیم از این موقعیت ها استفاده کرده و آن ها را تبدیل به فرصت کنیم.

نامور مطلق عملکرد ایران در استفاده از فرصت های جهانی را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: متأسفانه ما تاکنون در حوزه استفاده از این فرصت ها کارنامه خوبی نداشته ایم، باید بیش از پیش در استفاده و بهره برداری درست از این فرصت ها بکوشیم. البته تحریم های ناعادلانه آمریکا علیه ایران نیز فرصت مناسبی برای استفاده درست از فرصت های جهانی و حضور هر چه بیشتر ایران در عرصه های بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه یونسکو همیشه طرح هایی برای پیشرفت شهرها دارد، یکی از مهمترین این طرح ها را شهرهای خلاق دانست که امروز از مهمترین برندهای توسعه شهری به حساب می آیند و افزود: این در حالی است که متأسفانه از بین 180 شهری که این شبکه را تشکیل داده اند، سهم ایران فقط دو شهر اصفهان و رشت است.

او ادامه داد: این در حالی است که کشور ما از تمدن و قدمتی بالا برخوردار است و این سهم کم، زیبنده ایران که از دیرباز شهرنشینی را آغاز کرده، نیست. در واقع باید از این فرصت ها در جهت منافع ملی کشور بهره بگیریم و هم افزایی ملی در حوزه شهرهای خلاق را تقویت کنیم.

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو - ایران درباره همکاری وزارت کشور با این کمیسیون نیز اظهار کرد: خوشبختانه وزارت کشور از اهمیت این برند سازی ها و برندهای شهری به خوبی آگاه است و می داند که شهرهای جهانی مانند شهرهای هوشمند، شهرهای پاک و شهرهای خلاق تا چه اندازه می توانند در توسعه شهری مؤثر بوده و در تحقق آن مفید باشد.

او همچنین به برگزاری جلسه ای توسط حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی و گروه فرهنگ این کمیسیون با جمالی نژاد معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و مدیران کل این وزارتخانه اشاره کرد که قرار است برای هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین این کمیسیون و وزارت کشور و انتقال این فرصت ها و تجربیات جهانی، فعالیت هایی که هم پوشانی دارند را حذف کرده و دبیرخانه ای در همین راستا ایجاد کنند و ادامه داد: در کنار آن، با توجه به برندهای گوناگونی که در نهادهای بین المللی وجود دارد، می توان به اهداف مشترکی در جهت صیانت از منافع ملی کشور رسید.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان ملی یونسکو در ایران، او تاکید کرد: در این جلسه قرار شد تا شورای سیاستگذاری برندهای شهرها در وزارت کشور راه اندازی شود که در آن نهادهای مرتبط مانند وزارت امور خارجه، وزارت رتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با مشارکت با یکدیگر در توزیع عادلانه برندها و توسعه شهری ایران با هم همکاری کنند.

نامور مطلق راه اندازی این دبیرخانه و شورای سیاستگذاری برندهای شهرها را عاملی برای کمک به حضور هر چه پررنگ تر ایران در عرصه های بین المللی دانست.راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو

برچسب ها
شما هم رای بدهید

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

کدام شهرها در اردیبهشت ایران دیدنی ترند؟

مهسا طاهری ، چهارشنبه 30 فروردین 1396

ایران با جاذبه های گردشگری فراوان، تاریخ و تمدن کهن و آثار تاریخی زیبا هرساله میزبان گردشگران خارجی است که برای دیدن کشور زیبای ایران می آیند.

نظرت چیه