جشن خردادگان | یادگاری از آیین های نیاکان اهورایی سرزمین ایران

از روزگاران کهن برای این سرزمین سبز میراث و آیین هایی به یادگار مانده که در گذشته ای نه چندان دور، رنگ و بوی دیگری داشته و هنوز در گوشه و کنار این سرزمین باستانی، جشن هایی برگزار می شود که یاد و خاطره آن روزها را زنده نگه داشته. ایرانیان برای هر اتفاق خوشایندی جشن یا نیایش همگانی برگزار می کردند. یکی از جشن های ایرانی به نام جشن خردادگان در باستان قدیم در روز ششم از ماه خرداد (خرداد روز)، به مناسبت برخورد نام ماه و روز، جشنی برگزار می شده، خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایران باستان است. خرداد در زبان پهلوی، هَئورْوَتات Haurvatat که مرکب است از هَئورْوَ Haurva به معنای رسایی و کمال و تاتtat پسوندی است که دلالت بر اسم مجرد مونث می کند که از صفات اهورامزداست و نشانه کمال و رسایی اوست. اما در عالم مادی و زمین به معنای نگاهبانی آب با خرداد است. نیاکان اهورایی ما در این روز فرخنده به چشمه ها، کنار رودخانه و ساحل دریاها می روند و پس از ستایش اهورامزدا، روز را با جشن و شادی در کنار خانواده گذرانده و به یکدیگر گل نیلوفر یا یاس هدیه می دهند. در گاهشماری زرتشتیان هر سال دوازده ماهِ سی روزه دارد و یک پنج روز که به آن پنجه می گویند. هرکدام از این ماه های نامی دارند، مانند: فروردین، خرداد، بهمن و... و هرگاه روز و ماه باهم یکی شود، ایرانیان آن روز را جشن می گیرند. روز ششم هر ماه خرداد نام دارد. خرداد به معنای کمال و درستی و نام یکی از امشاسپندان آیین زرتشتی می باشد. خرداد روز در ششم خرداد ماه و به مناسبت هم نام شدن ماه و روز برگزار می شود و به دلیل سی و یک روزه بودن بعضی از ماه ها در گاهشماری خورشیدی روز ششم ماه خرداد یا همان خردادگان با چهارم خرداد برابر می شود. حال که دانستیم جشن خردادگان چیست، برای اطلاعات بیشتر از تاریخچه جشن خردادگان، شعر جشن خردادگان و روز جشن خردادگان با همگردی همراه باشید.
جشن خردادگان

جشن خردادگان چیست

این جشن در ششمین روزماه از سومین ماه سال برگزار می شود. برگزاری این جشن به مناسبت و بزرگداشت جایگاه آن در اندیشه ایرانیان می باشد. در کتاب بندهش درباره شعر جشن خردادگان نوشته شده: "...ششم از مینویان، خرداد است، او از آفرینش گیتی آب را به خویش پذیرفت"، "خرداد روز، سرور سال ها و ماه ها و روز هاست. او را به گیتی آب خویش است. چنین گویند: هستی، زایش و پرورش همه ی موجودات مادی جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست" گل سوسن، گل ویژه امشاسپندبانو "خرداد" می باشد. "...این را نیز گویند که هر گلی از آنِ امشاسپندی است و باشد که گویند:... سوسن خرداد را... " و بهترین نماد خرداد روز گل سوسن می باشد. سوسن نشانه ی پاکی است و نماد آزادی به شمار می رود. خرداد روز، حمایت از آب و شادابی گیاهان است و همچنین مظهر تندرستی و سلامتی می باشد.
جشن خردادگان چیست

آیین های جشن باستانی

از آیین های روز جشن خردادگان (خرداد روز)، رفتن به کنار رودخانه ها و سرچشمه هاست. تن شویی در آب و خواندن نیایش ها و شعر جشن خردادگان در کنار خانواده همراه با شادی و سرور بوده. سنت های متداول در این روز "تن شویی"، " کندن چاه" و "نوکردن کاریز" می باشد و در متن های پهلوی آمده که "اندرز انوشه روان آذرپاد مهر اسپندان" یادآور "در خرداد روز جوی کن" که در حقیقت تاکید بر توجه ویژه بر حفظ و نگهداری مکان هایی دارد که آب از آنجا سرچشمه می گیرد و جاری می شود. شاید از خود بپرسیم جشن خردادگان چیست و دلیل برگزاری آن چه بوده. برگزاری این جشن برای کشاورزان سودمند بوده و از جشن های آیینی می باشد، چون در ماه خرداد آب برای کشاورزی نیاز اساسی بوده و با برگزاری این جشن، باران بخشایشِ اهورامزدا به زمین می بارد و زمین را آبیاری می کند و بدین منظور کشاورزان برای خشنودی از بارش بیشتر باران به این جشن ارج نهاده و از آن سپاسگذاری می کنند. در روز جشن خردادگان لباس نو می پوشند و جشن را با خواندن شعر و سرود برگزار می کنند.
آیین های جشن باستانی خردادگان

برچسب ها
شما هم رای بدهید

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

نظرت چیه