تهیه اطلس برای میراث طبیعی ایران

به گفته ایمان ایوبی، پژوهشگر گردشگری یکی از وظایف مهم و حیاتی سازمان میراث فرهنگی، شناسایی، معرفی، حفظ و ثبت میراث طبیعی ملی کشور، مانند محدوده های جغرافیایی - طبیعی دارای کیفیت ویژه فیزیکی یا زیست شناسی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی تاریخی، نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه های آن هاست تا تحت حفاظت و بهره برداری پایدار قرار گیرند.

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک سیستم اطلاعات استاندارد و تخصصی و براساس سند راهبردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیازی ضروری است که در گروه پژوهشی میراث طبیعی پیگیری می شود.

وی تاکید کرد رویکرد نوین کنونی، گردآوری مستندات کاغذی سنتی و به روز نگه داشتن اطلاعات آن ها، به طرف بهره گیری از سیستم های کامپیوتری جدید و فناوری GIS است. او با بیان اینکه در این راستا به نظر می رسد طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک سیستم اطلاعات استاندارد و تخصصی و براساس سند راهبردی سازمان امری ضروری محسوب شود، اضافه کرد: در این طرح، براساس استانداردهای موجود پایه و تخصصی مرتبط با نیازمندی ها و توقعات سازمان در حوزه میراث طبیعی، اطلاعات مکانی و توصیفی و همچنین عوارض مکانی و اقلام توصیفی مورد نیاز شناسایی و تعریف می شود. ایوبی در ادامه همچنین با تاکید بر اینکه در این سیستم، اطلاعات مکانی معرف شکل و موقعیت عوارض و اطلاعات توصیفی شامل خصوصیات و ویژگی های مرتبط با اطلاعات مکانی است که همه آن ها درون یک پایگاه داده مکانی ذخیره می شوند، اظهار کرد: هرچه داده های موجود در سیستم و روابط بین آن ها به آنچه در دنیای واقعی وجود دارد نزدیکتر باشند، نتایج به دست آمده از پرسش ها و تجزیه و تحلیل ها به واقعیت نزدیکتر بوده و با آنچه در دنیای واقعی می گذرد، تطابق بیشتری دارد.

منبع: ایسنا

اطلس برای میراث طبیعی ایران

برچسب ها
شما هم رای بدهید

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

نظرت چیه
موضوعات پیشنهادی