آغاز طرحی برای نابودی حشرات و آفات موزه ای

پروژه شناسایی و تعیین فون حشرات مخرب تزئینات و آثار موزه ای، پیشتر توسط متخصصین حشره شناسی در مجموعه سعدآباد انجام شده و اطلاعات بدست آمده به صورت شاسنامه در اختیار واحد حفاظت و مرمت مجموعه قرار گرفت. اکنون قرار است که این پروژه برای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نیز پیاده سازی شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در راستای طرح حفاظت پیشگیرانه و مدیریت حفاظتی در مجموعه نیاوران، پروژه شناسایی و تعیین فون حشرات و مبارزه با آفات موزه ای با طرح و نظارت واحد حفاظت و مرمت این مجموعه در موزه ها، مخازن و بخش های اداری آغاز شد.

در این پروژه که با حضور کارشناسان و متخصصان حشره شناسی دانشگاه تهران انجام می شود، علاوه بر شناسایی فون حشرات مشترک بین باغ، معماری و آثار موزه ای و جداسازی آن دسته از حشرات که دارای سیکل زندگی تخریبی بر روی آثار هستند، نسبت به دفع آفات به شیوه غیرتخریبی اقدام می شود.

تله گذاری جهت شناسایی فون حشرات و دسته بندی گونه هایی که از مواد موزه ای جهت سیکل زندگی تغذیه می کنند، ایجاد شناسنامه و کدگذاری مجزا برای فضاهای نمایشی در موزه ها و مخازن، استفاده از سموم با پایه گیاهی و عاری از عناصر تخریبی در محل ورودی ها، دسترسی ها، کانال ها و سایر نقاط آلوده در این مجموعه و همچنین زنده گیری جوندگان با تله های چسبی و غیر مسموم که از دسترسی های باغ به معماری ها راه یافته اند، از جمله اقداماتی است که در این پروژه انجام می شود.

همچنین به موازات این پروژه، موارد لازم جهت حفاظت پیشگیرانه از قبیل ایجاد بستر قابل پایش بین آثار نمایشی کراتین دار با کف جهت ممانعت از تماس آثار با آلودگی سطوح کف، آموزش پایش هنگام نظافت روزانه و اعلام شواهد به واحد حفاظت و مرمت، ایجاد فیلتر در ورودی آلودگی ها مانند دریچه های هواساز و کانال های قدیمی غیرفعال، کنترل دما و رطوبت نسبی به همراه ارائه دستورالعمل به موزه ها پیش بینی و اجرا می شود.

گفتنی است مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به دلیل دارا بودن ویژگی باغ موزه ای و دسترسی های مستقیم باغ به معماری و همچنین شیوه نمایش داستانی تاریخی و عدم امکان جانمایی و لحاظ موارد حفاظتی و نگهداری قابل پیش بینی در طراحی موزه ای، نیاز به مطالعات دوره ای فون حشرات مشترک باغ، معماری و آثار داشته تا با استفاده از نتایج حاصله نسبت به حفاظت پیشگیرانه و دفع غیر تخریبی آفات شناسایی شده اقدام کند.

منبع: ایرنا

طرحی برای نابودی حشرات و آفات موزه ای

برچسب ها
شما هم رای بدهید

درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

نظرت چیه
موضوعات پیشنهادی