آبیک‎ | Abyek

آبیک یکی از شهرهای صنعتی و مهاجرنشین استان قزوینه که از لحاظ جغرافیایی در 59 کیلومتری جنوب شرقی قزوین قرار گرفته.
این شهر با وجود بناهای تازه ساز هنوز هم بافت شهری-روستائی خودشو حفظ کرده.

هتل ها و اقامتگاه های آبیک‎

خوراکی های آبیک‎

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی های آبیک‎

اطلاعاتی وجود ندارد

سلامت و درمان آبیک‎

اطلاعاتی وجود ندارد