لردگان | لوردگان

لردگان، مرکز شهرستان لردگان و یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاریه، که از لحاظ آب و هوایی تابستونای نیمه مرطوب گرم و زمستونای نسبتا سرد داره. مردم این شهر به زبان لری با گویش بختیاری صحبت می کنن.چشمه معروف لردگان در بهار و تابستون طبیعت زیبایی داره و گردشگرای زیادی رو به خودش جذب می کنه.

خوراکی های لردگان

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی های لردگان

اطلاعاتی وجود ندارد

خریدنی های لردگان

اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎی ﻛﺮک و اﺑﺮﻳﺸﻢ، لباس محلی، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎفی، ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎفی، ورﻳﺲ ﺑﺎفی، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و .... از ﺻﻨﺎﻳﻊ دستی ﻣﻄﺮح‫ ﻟﺮدﮔﺎن هست. از سوغات خوراکی شهر هم میشه کشک، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮانی، ﻋﺴﻞ و اﻧﻮاع داروﻫﺎی‫ﮔﻴﺎهی رو نام برد.

سلامت و درمان لردگان

اطلاعاتی وجود ندارد

گردشگری لردگان

مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهر، شامل چشمه برم، که از مهم ترین جاذبه های گردشگری این شهر هستش و چشم انداز زیبایی داره، رودخانه خرسان، که از مناسب ترین مسیرها برای انجام ورزش های آبیه، تنگ زندان، تنگ زندان، که مجموعه ای زیبا از کوهستان و آبشار و گیاهان خودرو و حیات وحشه، آبشار آتشگاه که از آبشارهای زیبای ایرانه، پارک جنگلی پرواز، آبشار کرودی کن و منطقه حفاظت شده هلن می شه.