درباره نویسنده

بلاگ های مرتبط

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش پس از طوفان!

افسانه هادی پور ، سه شنبه 19 دی 1396

هوپر، عکاس این تصویر، نمایی از رنگین کمان در آسمان طلایی طوفانی در پارک ملی زیون یوتای امریکا را به ثبت رسانده و تصویرگر آرامش پس طوفان شده است

نظرت چیه