معبد بیومیوزا Beomeosa Temple

کره بوسان 536 Cheongnyongnopo-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره معبد بیومیوزا Beomeosa Temple

1407 بازدید

این معبد یکی از ده معبد بزرگ بوسان هستش که در سال 678 تاسیس شده. در خرافه های راجع بع این معبد گفته شده که روزی یک ماهی بزرگ از آسمان به زمین فرود اومد و برای همین نام این این معبد معنویت ماهی نام گرفت. این معبد در ابتدا 360 خوابگاه برای راهبان داشت که بعدها کمتر شد. در این معبد بوداهای معروفی آموزش دیدن و امروزه هم یکی از مهم ترین معابد آموزش بودا در جهان هستش.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه