مکانچی
مکانچی
بوستان فدائیان اسلام که در جنوب شرق پایتخت واقع شده یکی از بوستان های قدیمی و کهن تهران به شمار می ره که تا قبل از دهه 60 شمسی یکی از گورستان های اصلی تهران به شمار می رفته . حالا درختان بلند قامت این