مکانچی
مکانچی
این صخره های مرجانی فوق العاده دارای منطقه ای به نام آکواریوم بوده که برای تمرین شیرجه مناسب هستند. در این مکان می توان به تماشای مرجان های مرده، و ماهی ها و کوسه های بزرگ نشست. مربیان کارآزموده و مجر