این صخره های مرجانی فوق العاده دارای منطقه ای به نام آکواریوم بوده که برای تمرین شیرجه مناسب هستند. در این مکان می توان به تماشای مرجان های مرده، و ماهی ها و کوسه های بزرگ نشست. مربیان کارآزموده و مجر