مکانچی
مکانچی
سایت آزمایشی برنامه بمب اتم ایالات متحده بوده که در آن حدود 9 کشتی و 100 فروند جت و هواپیما تخریب شدند. کشتی هایی که در حاشیه بیکینی هستند الهام بخش بوده و از آن ها به عنوان سوژه نقاشی و عکاسی نیز می