یه جای دنج که آرامش عجیبی داره، قهوه هاش خیلی خوبن، حتما امتحان کنین.