مکانچی
مکانچی
کاخ صفی آباد، در سال 1010 هجری قمری به فرمان شاه عباس ساخته شد. شاه عباس اول، به دلیل علاقه مندی به فرزندش این بنا را کاخ صفی آباد نامگذاری کرد. این کاخ در بالای کوهی مشرف به بهشهر قرار دارد و از بنا