مکانچی
مکانچی
خشکه داران یک پارک ملیه که تو مسیر تنکابن به عباس آباد قرار گرفته و چون حالت تالابی داره خیلی از پرنده ها از گونه های مختلف برای تخم گذاری اونجا میان. تو این منطقه انار وحشی، ازگیل، آلوچه و تمشک فراو