"سبوس" فروشگاهی دوست داشتنیه که توش هیچ مواد غذایی مضری نمی تونین پیدا کنین. یه فروشگاه که خیلی بزرگ نیست اما تنوع زیاد و بوی خوش مواد غذایی سالم و ارگانیکش باعث میشه که دلتون بخواد هر چیزی که چشمتون