مکانچی
مکانچی
دوست دارید از جایی دیدن کنید که درهزاره ششم پیش از میلاد محل زندگی اقوام پیش از تاریخ بوده است؟ تپه شغالی که در دامنه تپه های طبیعی شهر پیشوا قرار دارد با خشت خام و چینه ساخته شده و اشیای سفالی و ابزا