مکانچی
مکانچی
بقعه و گنبد سنگی امامزاده هارون بن موسی را می توان وجه مشخصه آن دانست. بنای امامزاده بسیار زیبا ساخته شده و کتیبه ای سنگی به خط ثلث و به طول 90 سانتی متر که در جوار در امامزاده نصب شده در آن به چشم می