اسلام شهر | Islamshahr

اِسلام شَهر مرکز شهرستان اسلام شهر تو استان تهرانه. منطقه اسلامشهر رو باید از کهن ترین سکونت کاه های ایران زمین دونست. از لحاظ جغرافیایی، در 12 کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده و از طریق جاده و بزرگراه تهران-ساوه و همچنین بزرگراه آزادگان و احمدآباد مستوفی قابل دسترسیه. بدون شک، اسلام شهر رو می شه یکی از کهن ترین سکونت گاه های ایران زمین دونست، چون تپه هایی مثل واوان داره، که اشیای کشف شده در اون، نشون می ده که این منطقه در دوران ساسانیان مورد توجه بوده و در عصر حکمروایی آل بویه و سلجوقیان به عنوان قلعه نظامی مورد استفاده قرار می گرفته.

هتل ها و اقامتگاه های اسلام شهر

سلامت و درمان اسلام شهر

اطلاعاتی وجود ندارد