مکانچی
مکانچی

ویزای توریستی B1 آمریکا

ویزای آمریکا لیست ویزاهای آمریکا
 • قیمت
  -
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  40 روز کاری
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

گذرنامه خود و اعضای خانوادتان که عازم سفر به آمریکا هستند.اعتبار گذرنامه باید شش ماه بیش ‏تر از زمان اقامت در آمریکا باشد تأییدیه فرم تکمیل شده‏ی DS-160 شناسنامه گواهی کار که از تاریخ صدور آن کمتر از یک ماه گذشته باشد و در آن، سمت و تاریخ استخدام و حقوق ماهانه و تاریخ مرخصی آمده باشد و اعالم دارد که دارنده گواهی در پایان سفر به سر کار خ ( برای فرزندان محصل و دانشجویان) رسید هزینه ‏ی پرداختی به سفارت آمریکا بابت رسیدگی به درخواست اقامت موقت عکس؛ در انتخاب عکسی که با خود به سفارت می برید دقت کنید. عکس باید جدید باشد. مدارکی که نشان دهد توانایی پرداخت تمامی هزینه ‏ی سفر خود را دارید. و اگر خودتان توانایی پرداخت تمامی هزینه ها را ندارید مدارکی باید ارائه دهید که نشان دهد، شخصی دیگر برخی یا تمام هزینه ‏های سفرتان را می ‏تواند پوشش دهد. مدارکی که ثابت کند که وابستگی ‏های شغلی، مالی و عاطفی در ایران دارید و پس از گذشت مدت اقامت، به ایران باز خواهید گشت. مدارکی دال بر هدف شما از سفر به ایالات متحده رزومه کاری خود را به همراه داشته باشند. اسناد ملکی

توضیحات

اخذ ویزای آمریکا برای ایرانیان در ترکیه و ارمنستان و با مصاحبه حضوری در سفارت آمریکا و به همراه انگشت نگاری صورت میگیرد. مدت زمان اخذ ویزای آمریکا حداقل 2 هفته تا حداکثر 40 روز

برچسب ها