ویزای تجاری اسپانیا

ویزای اسپانیا لیست ویزاهای اسپانیا
 • قیمت
  -
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  طبق تاریخ پرواز
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

- فرم تقاضای ویزا: فرمهای تقاضای ویزا می باید به طور کامل به وسیله خودکار و با حروف بزرگ لاتین به زبان انگلیسی یا اسپانیائی پر گردیده و به تمام اطلاعات خواسته شده در فرم پاسخ داده شود. قید تاریخ تقاضا و امضای فرم توسط متقاضی ضروری است. - فتوکپی از صفحات 1 الی 13 گذرنامه- دو سری (تمام صفحات) - فتوکپی از بلیط هواپیما دو سری - در صورت دارا بودن ویزای قبلی اسپانیا یا ویزای شینگن یک سری فتوکپی از ویزای فوق - یک سری فتوکپی از دعوتنامه یا مدارک مورد نیاز برای تقاضای ویزای مورد نظر اصل کپی دعوتنامه تجاری از شرکتهای اسپانیائی - ترجمه رسمی مدارک شرکت ایرانی شخص متقاضی (ترجمه روزنامه رسمی شرکت، فتوکپی کارت بازرگانی) - ارائه معرفینامه از دفاتر بازرگانی اسپانیا در تهران در مورد اشخاصی که برای بار اول تقاضای ویزا می نمایند الزامی است - فتوکپی ویزای قبلی اسپانیا با شنگن در صورت موجود.

توضیحات

برچسب ها