مکانچی
مکانچی

ویزای توریستی عادی مکزیک

 • قیمت
  180
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  طبق تاریخ پرواز
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

- اصل گذرنامه معتبر با بالای 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده). - اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). - فتوکپی گذرنامه - اصل فرم درخواست ویزا همراه با امضاء مسافر. * برای افراد همراه (همسر و فرزندان) باید فرم جداگانه امضاء شود. - تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل). 6 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو. × 2- قطعه عکس 4 - ترجمه انگلیسی شناسنامه (توسط دارالترجمه). - ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی، پروانه کسب اتحادیه، ... و گواهی اشتغال به تحصیل و ترجمه 3 فیش اخیر حقوق ماهیانه (توسط دارالترجمه). *ترجمه انگلیسی آخرین فیش حقوقی وحکم بازنشستگی برای بازنشستگان. - پرینت انگلیسی حساب جاری 6 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک). * فتوکپی کارت اعتباری (در صورت وجود). * تاریخ افتتاح حساب ، میزان موجودی و گردش حساب حتما قید شود. ( تاریخ حساب 2 هفته اخیرباشد ) - ترجمه رسمی اسناد ملکی به نام مسافر با مهر و تائید وزارت امور خارجه..

توضیحات

خذ ویزا مکزیک حداقل 10 روز کاری زمان نیاز دارد و در مواقعی ممکن است این زمان بیشتر شود .

برچسب ها