ویزای تحقیقاتی هندوستان

ویزای هندوستان لیست ویزاهای هند
 • قیمت
  -
 • مدت اقامت
  -
 • زمان اعتبار
  طبق تاریخ پرواز
 • گرفتن زمان
  -
اسناد مورد احتیاج

1- اصل پاسپورت با اعتبار بیش از شش ماه 2- اصل و کپی پذیرش مقدماتی از یکی از دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی معتبر هندوستان 3- اصلAffiliation letter (نامه وابستگی به دانشگاه) و هفت سری کپی از آن 4- هفت سری فرم پر شده ویزای تحقیقاتی 5- شرح پروژه پایان نامه با جزئیات کامل 6- برنامه سفر 7- دوازده قطعه عکس

توضیحات

معمولاً این ویزا دارای اعتبار سه ساله می باشند .صدور این ویزا بطور معمول یک ماه طول می کشد.

برچسب ها