به ایران سفر نکنید | پیشنهاد یک توریست خارجی پس از بازدید از کشورمان !

به ایران سفر نکنید!!! این پیشنهاد یک توریست خارجی پس از بازدید از کشورمان بوده، درنگاه اول ما هم مثل شما ناراحت شدیم، اما پس از تماشا ویدیو، احساس غرور کردیم، بنابراین با ما همراه باشید ....
برچسب ها

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه