صخره نوردی بدون تجهیزات !

صخره نوردی بدون تجهیزات یا صخره نوردی " انفرادی و آزادانه " کاری است که ورزشکارانی مانند " الکس هانولد " با تمرکز بی نظیری که بر روی جسم و ذهن خود دارند، بدون ترس و به راحتی انجام می دهند، صعود از هزاران متر با دست خالی! در این ویدیو، شما مراحل آماده سازی مسیر و صعود را خواهید دید. آنها از روزها قبل، از دیواره صعود کرده و تمام جای دست ها و نقطه های اتکا را تمیز و از نظر مقاومت چک می کنند تا روز موعود که الکس با دست خالی از صخره های سخت کوه بالا می رود ...
برچسب ها

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه