ظریف مصور
لومانا

لمس طبیعت بکر و فرهنگ ناب درسفر به آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی را کشور رنگین کمان می نامند، اما نه به خاطر طبیعت بکر و دست نیافتنی، بلکه به واسطه 11 زبان رسمی که همگی کاربرد دارند. کشوری غنوده به فرهنگ کهن که نمود آن را می توان در سبک و سیاق زندگی مردم این ناحیه دید. هر فردی که نام این کشور را می شنود، بی درنگ به خود می گوید باید آن را از نزدیک ببیند. آژانش گردشگری رز سفید تورهای ویژه ای را برای این سرزمین در نظر گرفته است، شاید قرار است شما هم این کشور را از نزدیک ببینید!

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه