ظریف مصور
لومانا

اسراری که از برج آزادی نمی دانید

در تهران یک جاذبه گردشگری هست که نمای بیرون آن برای تمام ایرانی ها آشناست اما خیلی ها از جذابیت های داخل این بنا بی خبرند. همسفرشو این هفته شما را به یک گردش متفاوت در داخل این بنای باشکوه برده است.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه