پراگ؛ شهری دلفریب در قلب اروپا

نام پراگ از یک واژه اسلاوی گرفته شده که به معنی گُدار یعنی محل کم عمق برای گذر از رودخانه است. این نام به خاستگاه این شهر به عنوان گذرگاه رودخانه ولتاوا اشاره دارد.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه