اُدنسه؛ شهر مشاهیر پرافتخار اروپا

نام این شهر از نام خدای خدایان، اودین، گرفته شده است. این شهر زادگاه مشاهیر برجسته ای چون: کریستیان آندرسن، نویسنده و شاعر معروف دانمارکی است. این شهر خواهر خوانده شهر ازمیر در ترکیه است

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه