پیوند رم و فلورانس در کمتر از 4 دقیقه

وقتی رم و فلورانس با هم آمیخته می شوند تا جلوه ای دیگر از زیبایی و شکوه ایتالیا را به تصویر بکشند. پایتخت امپراتوری روم برای سال های پیاپی یکی از مراکز سیاسی و مذهی تمدن غرب بود.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه