اولین میزگرد فعالان صنعت گردشگری در همگردی برگزار شد.

اولین نشست از سلسله میزگردهای فعالان گردشگری با هدف طرح مسائل و ایجاد تعامل و هم افزایی فعالان این صنعت، چهارشنبه 23 آبان 97 در دفتر سایت همگردی برگزار شد.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه