سفری هیجان انگیز به پرتغال

پرتغال کشوری است که به افسانه های کهن و حماسه های پر شور در هم آمیخته است و این ویژگی در کنار طبیعت زیبا و شهرهای مدرن عظمت این تمدن را به رخ گردشگران می کشد

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه