نشست سلام تهران در خانه- موزه مدرس برگزار شد

چهارمین برنامه از سلسله برنامه های فرهنگی شب های تهران تحت عنوان سلام تهران با سخنرانی سه نفر از تهران پژوهان مطرح کشور در خانه – موزه شهید مدرس برگزار شد.

برچسب ها

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه