عظیم قیچی ساز ، مشعلدار ایرانی در المپیک زمستانی

بهرام رادان در این ویدیو از عظیم قیچی ساز و دلیل اصلی حضور وی در جمع مشعلداران المپیک زمستانی، می گوید.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه