موزه علوم و فناوری پاتراس Museum of Science and Technology

یونان پاتراس Erasmou, Panepistimioupoli Patron 265 04, Greece
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره موزه علوم و فناوری پاتراس Museum of Science and Technology

1753 بازدید

رفتن به این موزه که بخشی از کمپوس دانشگاه می باشد، کمی دشوار است، هرچند که اتوبوس هایی برای رفتن به این موزه وجود دارد. کارمندان بسیار خوشرو هستند و مشتاق کمک و راهنمایی به بازدیدکنندگان. این موزه، مجموعه ای از تجهیزات تاریخی محاسباتی و تله کامی را در خود جای داده است.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
موضوعات پیشنهادی