تفرجگاه قره کهریز شبستر

ایران آذربایجان شرقی شبستر‎ جاده سلماس به شبستر، مابین کوزه کنان و خامنه
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر