مکانچی
مکانچی

بیمارستان سوم شعبان دماوند

  • 5 / 5 بر اساس 1 رای
ایران تهران دماوند دماوند (تامین اجتماعی)
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره بیمارستان سوم شعبان دماوند

4386 بازدید

در سال 1362درمانگاه و اورژا نس زنان با نام درمانگاه سمیه درمنطقه ولیران دماوند به منظور ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی وفوریتهای مامایی آغازبه کارکرد،متعاقباًدرسال1370 طی یک مرحله توسعه، به ساختمان قدیمی شهرداری مجاور مرکز شبانه روزی دماوند انتقال وبا نام جدید بیمارستان سوم شعبان با 30 تخت فعال شروع به فعالیت نمود. درنهایت باتوجه به مجموعه مسائل ومشکلات ازجمله فرسوده بودن ساختمان بیمارستان وعدم برخورداری ازحداقل استانداردهای یک مجموعه درمانی، درسال1382 به محل کنونی واقع درمنطقه جیلاردمنتقل گردید.

شما هم رای بدهید
نظرت چیه