مکانچی
مکانچی
باغ تاریخی رامسر و ساختمان های آن جزو آثار ملی و تاریخی به ثبت رسیده و تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است. این باغ با مساحت 60 هزار مترمربع از باغ های سنتی و زیبای استان مازندران است.