1 نتیجه یافت شد

رباط خرگوشی

1 - ایران، یزد، عقدا، نزدیک باتلاق گاوخونی برسرراه قدیمی آبادی عقدا، دشت خرگوشی
کاروانسرای قلعه خرگوشی یکی از مهمترین کاروانسراهای دوره صفوی است که ساخت آن را به زمان حکومت شاه عباس صفوی نسبت می دهند. در واقع، قلعه خرگوشی یکی از همان 999 کاروانسرایی است که به دستور شاه عباس در مسیرهای اصلی آن زمان ساخته شده است.تمام این بنای 80×80 متر از سنگ گرانیت و آجر ساخته شده است. حتی صفه
مشاهده لیست
جستجو در این ناحیه