1 نتیجه یافت شد

بقعه شیخ عبدالله طرشتی

1 - ایران، تهران، تهران، طرشت، خیابان شهدای طرشت، جنب بوستان طرشت، امام زاده شیخ عبدالله دوریستی
بقعه شیخ عبدالله طرشتی یکی از بقاع متبرکه تهران به شمار میره که به ثبت میراث فرهنگی رسیده. شیخ عبدالله طرشتی از عالمان و مدرسان بزرگ قرن ششم بوده که در روستای قبلی و محله کنونی طرشت به خاک سپرده شده.بنای اولیه بقعه شیخ عبدالله طرشتی بنا به نقلی مربوط به آغاز عهد صفویان و به احتمال زیاد از زمان شاه ط
مشاهده لیست
جستجو در این ناحیه