تنگ خانی- 1117
Ehsan H
19 فروردین 1393

تنگ خانی 

ایران - فارس - شیراز ۲۹ کیلومتری شهرستان شیراز در نزدیکی روستای دارنگون و در مجاورت رودخانه قره آغاج