کافی شاپ گلدون- 16313
فرناز
12 شهریور 1393

کافی شاپ گلدون 

ایران - خراسان رضوی - مشهد بلوار خیام، خیابان زنبق، نبش بازارچه زنبق

کافی شاپ مشهد قهوه کافه