رستوران کات- 8615
مژگان غلامی
22 مرداد 1393

رستوران کات 

ایران - تهران - تهران کوی الهیه، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، بن بست شاهین پناهی، برجهای الهیه، پایین برج B

رستوران ایرانی کافی شاپ رستوران تهران کات کافه رستوران کافه رستوران کات