قلعه سارویه-(تپه اشرف) 16011
تارا
14 تیر 1393

قلعه سارویه (تپه اشرف)

ایران - اصفهان - اصفهان کنار پل شهرستان (خیابان سلمان فارسی) و در کناره شمالی زاینده رود

تپه های تاریخی ایران جاذبه های تاریخی اصفهان