تالار شهیدان نژاد فلاح- 16006
هدیه
13 اسفند 1392

تالار شهیدان نژاد فلاح 

ایران - البرز - کرج مابین چهارراه طالقانی و میدان سپاه-اول جهانشهر-روبروی بانک ملی شعبه جهانشهر

کرج مراکز فرهنگی سالن کنسرت