شعرخوانی در خانه هنرمندان- 1487
مسعود
24 اردیبهشت 1393

شعرخوانی در خانه هنرمندان 

ایران - تهران - تهران خیابان طالقانی،‌ بعد از ایرانشهر،‌خیابان شهید موسوی شمالی

شعرخوانی هنرمندان ضیاء موحد

تبلیغات