خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، پلاک 43 | تلفن : 22050533
Str. Kallari 6, Psichiko 154 52, Greece
لیست شهرهای توریستی:
یونان
Greece
نامیونان
پایتختآتن
زبان رسمییونانی
شعارآزادی یا مرگ
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
60 یورو
طبق تاریخ پرواز
15
طبق تاریخ پرواز
-
پارنتون | Parthenon
نان فروشی سنتی | Gioras Wood Medieval Mykonian Bakery
موزه آکروپلیس | Acropolis Museum
جهانگردی :
پاریس
باکو
آنتالیا