یمن
Yemen
نامیمن
پایتختصنعا
زبان رسمیعربی
شعارخدا، ملت، انقلاب، اتحاد
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
جهانگردی :
استانبول
آنکارا
پاریس