لیست شهرهای توریستی:
یمن
Yemen
نامیمن
پایتختصنعا
زبان رسمیعربی
شعارخدا، ملت، انقلاب، اتحاد
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
منطقه باب الیمن | Bab al Yemen
بازار سوک المیلح | Souk Al Milh
شهر قدیمی صنعا | Old City of Sanaa
جهانگردی :
بانکوک
آنتالیا
دبی