لیست شهرهای توریستی:
گامبیا
Gambia
نامگامبیا
پایتختبانجول
زبان رسمیانگلیسی
شعارپیشرفت، آشتی، بهروزی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
هتل لایکو آتنانتیک | Laico Atlantic Hotel
هتل وودپکر ریسورت | Woodpecker Resort
پارک جنگلی بیجلو | Bijilo Forest Park
جهانگردی :
دبی
آنتالیا
آنکارا