لیست شهرهای توریستی:
کوبا
Cuba
نامکوبا
پایتختهاوانا
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا میهن یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
280 دلار آمریکا
30
30
هتل | H10 Habana Panorama
قطار هرشی | Hershey Train
کارخانه سیگار برگ پارتاگاس | Partagas Cigar Factory
جهانگردی :
آنتالیا
بانکوک
آنکارا