لیست شهرهای توریستی:
کوبا
Cuba
نامکوبا
پایتختهاوانا
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا میهن یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
280 دلار آمریکا
30
30
قطار هرشی | Hershey Train
کارخانه سیگار برگ پارتاگاس | Partagas Cigar Factory
ساختمان ملی کاپیتولیو | El Capitolio
جهانگردی :
استانبول
آنکارا
کوش آداسی