لیست شهرهای توریستی:
کوبا
Cuba
نامکوبا
پایتختهاوانا
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا میهن یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
280 دلار آمریکا
30
30
شهر قدیمی هاوانا | Old Havana
اتوبوس توریستی و گردشگری هاوانا | Habana Bus Tour
ساختمان ملی کاپیتولیو | El Capitolio
جهانگردی :
پاریس
دبی
باکو