لیست شهرهای توریستی:
کوبا
Cuba
نامکوبا
پایتختهاوانا
زبان رسمیاسپانیایی
شعاریا میهن یا مرگ
قارهآمریکای جنوبی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
280 دلار آمریکا
30
30
ساختمان ملی کاپیتولیو | El Capitolio
کارخانه سیگار برگ پارتاگاس | Partagas Cigar Factory
گورستان کریستف کلمپ | Christopher Columbus Cemetery
جهانگردی :
پاریس
آنتالیا
باکو